Υπηρεσίες

Πρόγραμμα επιλογής κουταβιού

Βοηθά να επιλέξετε το φύλο και τη φυλή του σκύλου που σας ταιριάζει ( με βάση τις απαιτήσεις και των δυο)

Προπαίδευση κουταβιών (δωρεάν)

Συμβουλευτικά μαθήματα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας και τη σωστή κοινωνικοποίηση του! Μαζί θα ασχοληθούμε με την κοινωνικοποίηση του κουταβιού απο την ηλικία δυο με δυόμιση μηνών.
Σημειώστε ότι ο παγκόσμιος κυνολογικός όμιλος (FCI) επιτρέπει στους εκτροφείς του τη διάθεση κουταβιών μόνο αν έχουν συμπληρώσει τους δυο με δυόμιση μήνες.

Μαθήματα κατ’οικον

Δημοφιλής τρόπος εκπαίδευσης είναι τα κατ’οίκον μαθήματα χωρίς να αποχωρίζεστε το μικρό σας φίλο, και μηδενίζοντας το κόστος μετακίνησης, εκπαδεύοντας το σκύλο σας στις πραγματικές συνθήκες που καλείται να ζήσει!

Βασική Υπακοή

Είναι ίσως η σπουδαιότερη διαδικασία μάθησης που πρέπει να περάσει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του μαθαίνοντας να υπάκούει σε διάφορες εντολές και κανόνες με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για μια αρμονική συμβίωση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του, προκειμένου να μάθει να χειρίζεται σωστά το σκύλο.
Χρησιμοποιώντας τη θετική υποκίνηση και τα φυσικά του ένστικτα του σκύλου, κάνουμε τη βασική υπακοή μια ευχάριστη διαδικασία και για τους δυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή ΒΙΑΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή ΒΙΑΣΥΝΗΣ, πετυχαίνοντας έτσι ΑΡΤΙΑ και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα.

Προχωρημένη βασική υπακοή

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τελειώσει τη βασική υπακοή. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί σε όλες τις καταστάσεις. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προστεθεί κάποια άλλη εντολή που θα βοηθήσει στην αρμονική συμβίωση με το πιστό σας φίλο! Οι δυνατότητες που έχει ο σκύλος είναι απεριόριστες αλλά η απόδοση του εξαρτάται από εσάς και το χρόνο που θα του αφιερώνετε!

"; } if ($service=='2') { echo"

Προπαίδευση κουταβιών (δωρεάν)

Συμβουλευτικά μαθήματα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας και τη σωστή κοινωνικοποίηση του! Μαζί θα ασχοληθούμε με την κοινωνικοποίηση του κουταβιού απο την ηλικία δυο με δυόμιση μηνών.
Σημειώστε ότι ο παγκόσμιος κυνολογικός όμιλος (FCI) επιτρέπει στους εκτροφείς του τη διάθεση κουταβιών μόνο αν έχουν συμπληρώσει τους δυο με δυόμιση μήνες.

Πρόγραμμα επιλογής κουταβιού

Βοηθά να επιλέξετε το φύλο και τη φυλή του σκύλου που σας ταιριάζει ( με βάση τις απαιτήσεις και των δυο)

Μαθήματα κατ’οικον

Δημοφιλής τρόπος εκπαίδευσης είναι τα κατ’οίκον μαθήματα χωρίς να αποχωρίζεστε το μικρό σας φίλο, και μηδενίζοντας το κόστος μετακίνησης, εκπαδεύοντας το σκύλο σας στις πραγματικές συνθήκες που καλείται να ζήσει!

Βασική Υπακοή

Είναι ίσως η σπουδαιότερη διαδικασία μάθησης που πρέπει να περάσει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του μαθαίνοντας να υπάκούει σε διάφορες εντολές και κανόνες με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για μια αρμονική συμβίωση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του, προκειμένου να μάθει να χειρίζεται σωστά το σκύλο.
Χρησιμοποιώντας τη θετική υποκίνηση και τα φυσικά του ένστικτα του σκύλου, κάνουμε τη βασική υπακοή μια ευχάριστη διαδικασία και για τους δυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή ΒΙΑΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή ΒΙΑΣΥΝΗΣ, πετυχαίνοντας έτσι ΑΡΤΙΑ και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα.

Προχωρημένη βασική υπακοή

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τελειώσει τη βασική υπακοή. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί σε όλες τις καταστάσεις. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προστεθεί κάποια άλλη εντολή που θα βοηθήσει στην αρμονική συμβίωση με το πιστό σας φίλο! Οι δυνατότητες που έχει ο σκύλος είναι απεριόριστες αλλά η απόδοση του εξαρτάται από εσάς και το χρόνο που θα του αφιερώνετε!

"; } if ($service=='3') { echo"

Μαθήματα κατ’οικον

Δημοφιλής τρόπος εκπαίδευσης είναι τα κατ’οίκον μαθήματα χωρίς να αποχωρίζεστε το μικρό σας φίλο, και μηδενίζοντας το κόστος μετακίνησης, εκπαδεύοντας το σκύλο σας στις πραγματικές συνθήκες που καλείται να ζήσει!

Πρόγραμμα επιλογής κουταβιού

Βοηθά να επιλέξετε το φύλο και τη φυλή του σκύλου που σας ταιριάζει ( με βάση τις απαιτήσεις και των δυο)

Προπαίδευση κουταβιών (δωρεάν)

Συμβουλευτικά μαθήματα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας και τη σωστή κοινωνικοποίηση του! Μαζί θα ασχοληθούμε με την κοινωνικοποίηση του κουταβιού απο την ηλικία δυο με δυόμιση μηνών.
Σημειώστε ότι ο παγκόσμιος κυνολογικός όμιλος (FCI) επιτρέπει στους εκτροφείς του τη διάθεση κουταβιών μόνο αν έχουν συμπληρώσει τους δυο με δυόμιση μήνες.

Βασική Υπακοή

Είναι ίσως η σπουδαιότερη διαδικασία μάθησης που πρέπει να περάσει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του μαθαίνοντας να υπάκούει σε διάφορες εντολές και κανόνες με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για μια αρμονική συμβίωση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του, προκειμένου να μάθει να χειρίζεται σωστά το σκύλο.
Χρησιμοποιώντας τη θετική υποκίνηση και τα φυσικά του ένστικτα του σκύλου, κάνουμε τη βασική υπακοή μια ευχάριστη διαδικασία και για τους δυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή ΒΙΑΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή ΒΙΑΣΥΝΗΣ, πετυχαίνοντας έτσι ΑΡΤΙΑ και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα.

Προχωρημένη βασική υπακοή

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τελειώσει τη βασική υπακοή. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί σε όλες τις καταστάσεις. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προστεθεί κάποια άλλη εντολή που θα βοηθήσει στην αρμονική συμβίωση με το πιστό σας φίλο! Οι δυνατότητες που έχει ο σκύλος είναι απεριόριστες αλλά η απόδοση του εξαρτάται από εσάς και το χρόνο που θα του αφιερώνετε!

"; } if ($service=='4') { echo"

Βασική Υπακοή

Είναι ίσως η σπουδαιότερη διαδικασία μάθησης που πρέπει να περάσει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του μαθαίνοντας να υπάκούει σε διάφορες εντολές και κανόνες με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για μια αρμονική συμβίωση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του, προκειμένου να μάθει να χειρίζεται σωστά το σκύλο.
Χρησιμοποιώντας τη θετική υποκίνηση και τα φυσικά του ένστικτα του σκύλου, κάνουμε τη βασική υπακοή μια ευχάριστη διαδικασία και για τους δυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή ΒΙΑΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή ΒΙΑΣΥΝΗΣ, πετυχαίνοντας έτσι ΑΡΤΙΑ και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα.

Πρόγραμμα επιλογής κουταβιού

Βοηθά να επιλέξετε το φύλο και τη φυλή του σκύλου που σας ταιριάζει ( με βάση τις απαιτήσεις και των δυο)

Προπαίδευση κουταβιών (δωρεάν)

Συμβουλευτικά μαθήματα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας και τη σωστή κοινωνικοποίηση του! Μαζί θα ασχοληθούμε με την κοινωνικοποίηση του κουταβιού απο την ηλικία δυο με δυόμιση μηνών.
Σημειώστε ότι ο παγκόσμιος κυνολογικός όμιλος (FCI) επιτρέπει στους εκτροφείς του τη διάθεση κουταβιών μόνο αν έχουν συμπληρώσει τους δυο με δυόμιση μήνες.

Μαθήματα κατ’οικον

Δημοφιλής τρόπος εκπαίδευσης είναι τα κατ’οίκον μαθήματα χωρίς να αποχωρίζεστε το μικρό σας φίλο, και μηδενίζοντας το κόστος μετακίνησης, εκπαδεύοντας το σκύλο σας στις πραγματικές συνθήκες που καλείται να ζήσει!

Προχωρημένη βασική υπακοή

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τελειώσει τη βασική υπακοή. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί σε όλες τις καταστάσεις. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προστεθεί κάποια άλλη εντολή που θα βοηθήσει στην αρμονική συμβίωση με το πιστό σας φίλο! Οι δυνατότητες που έχει ο σκύλος είναι απεριόριστες αλλά η απόδοση του εξαρτάται από εσάς και το χρόνο που θα του αφιερώνετε!

"; } if ($service=='5') { echo"

Προχωρημένη βασική υπακοή

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τελειώσει τη βασική υπακοή. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί σε όλες τις καταστάσεις. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προστεθεί κάποια άλλη εντολή που θα βοηθήσει στην αρμονική συμβίωση με το πιστό σας φίλο! Οι δυνατότητες που έχει ο σκύλος είναι απεριόριστες αλλά η απόδοση του εξαρτάται από εσάς και το χρόνο που θα του αφιερώνετε!

Πρόγραμμα επιλογής κουταβιού

Βοηθά να επιλέξετε το φύλο και τη φυλή του σκύλου που σας ταιριάζει ( με βάση τις απαιτήσεις και των δυο)

Προπαίδευση κουταβιών (δωρεάν)

Συμβουλευτικά μαθήματα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας και τη σωστή κοινωνικοποίηση του! Μαζί θα ασχοληθούμε με την κοινωνικοποίηση του κουταβιού απο την ηλικία δυο με δυόμιση μηνών.
Σημειώστε ότι ο παγκόσμιος κυνολογικός όμιλος (FCI) επιτρέπει στους εκτροφείς του τη διάθεση κουταβιών μόνο αν έχουν συμπληρώσει τους δυο με δυόμιση μήνες.

Μαθήματα κατ’οικον

Δημοφιλής τρόπος εκπαίδευσης είναι τα κατ’οίκον μαθήματα χωρίς να αποχωρίζεστε το μικρό σας φίλο, και μηδενίζοντας το κόστος μετακίνησης, εκπαδεύοντας το σκύλο σας στις πραγματικές συνθήκες που καλείται να ζήσει!

Βασική Υπακοή

Είναι ίσως η σπουδαιότερη διαδικασία μάθησης που πρέπει να περάσει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του μαθαίνοντας να υπάκούει σε διάφορες εντολές και κανόνες με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για μια αρμονική συμβίωση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του, προκειμένου να μάθει να χειρίζεται σωστά το σκύλο.
Χρησιμοποιώντας τη θετική υποκίνηση και τα φυσικά του ένστικτα του σκύλου, κάνουμε τη βασική υπακοή μια ευχάριστη διαδικασία και για τους δυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή ΒΙΑΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή ΒΙΑΣΥΝΗΣ, πετυχαίνοντας έτσι ΑΡΤΙΑ και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα.

"; } ?>

Ποιος είμαι


Είμαι ο Θοδωρής Τρούμπας και η επαφή μου με τα ζώα ξεκινάει από τη νεαρή μου ηλικία. Ουσιαστικά όμως η ενασχόληση μου με την εκπαίδευση σκύλων, ξεκίνησε όταν πριν από χρόνια μου χάρισαν στα γενέθλια μου το καλύτερο δώρο της ζωής μου, ένα θηλυκό ροτβαϊλερ μεσαίας μορφολογίας που μου δίδαξε τη δύναμη της ανιδιοτελούς αγάπης!
Αυτή ήταν λοιπόν η αιτία για να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό που πάντα αγαπούσα!

Αποφάσισα και παρακολούθησα μαθήματα σε σχολή με πιστοποιημένη κρατική άδεια λειτουργίας, όπου και αποφοίτησα με επιτυχία στην Eκπαίδευση, Ψυχολογία και Συμπεριφορά σκύλων.
Με άρτια γνώση του αντικειμένου, όρεξη για δουλειά και συνεργασία, μα πάνω από όλα αγάπη για τα ζώα!

Νόμιμος εκπαιδευτής σκύλων και μέλος του ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ.
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ).